top of page

תקנון האתר "המשתלה של דני"

 

כללי

 

ברוכים הבאים לאתר "המשתלה של דני" .

 

אנחנו מקווים שהגלישה והשימוש באתר יהיו לכם לתועלת ולהנאה ותוכלו להזמין באמצעות האתר מגוון רחב של צמחים איכותיים ובינהם סחלבים, זרי פרחים, מארזים ומתנות, צמחים המותאמים לבית ולמשרד למרפסת ולגינה, כלים לעציצים אדניות ועוד.

 

המשתלה הוקמה בשנת 2016 על ידי דני עקיקי ומאז היא נותנת שירות מקצועי הנסמך על הנסיון העשיר של דני בעולם הפרחים.

 

באתר שכתובתו   www.danimashtela.com  אציג את השירותים אותם אנו מציעים ואתם כמובן מוזמנים להגיע ישירות למשתלה ברחוב  אסירי ציון 41 הוד השרון בשעות הפתיחה שהינן:

ראשון עד חמישי | 08:00-18:00 

שישי וערבי חג | 07:00-16:00 

שבת וחג | המשתלה סגורה

 

נדגיש כי בכל עת אנו רשאים להוסיף, לשנות או להפסיק את השירותים והמוצרים המפורטים באתר וכן לשנות את התקנון זה.

 

כללי השימוש באתר

 

 1. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה והגלישה והשימוש מהווה את אישורכם והסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון. 

 2. אבהיר כי האמור בתנאי השימוש בלשון זכר יחיד נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 3. אין להשתמש באתר, בתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו באופן אחר, אלא אם כן נתקבלה לכך הסכמה מפורשת מראש ובכתב. 

 4. התנאים בתקנון זה יחולו על כל שימוש באתר ועל כל השירותים המוצעים באתר שתמורתן תבוצע באמצעות סליקת התשלומים על-ידי חברות האשראי. 

 5. נבהיר כי כל רכישה המתבצעת דרך האתר, תהא כפופה לתנאי התקנון ולמדיניות הפרטיות של האתר. 

 6. פרטי האשראי ופרטי הזיהוי הנוספים הנדרשים על ידי חברות הסליקה אינם נשמרים באתר, כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.


 

התכנים באתר

 

 1. האתר מציע מוצרים שונים הקשורים לצמחים, זרי פרחים ומוצרים נילווים (להלן: "התכנים").

 2. כל המידע הכלול בתכנים של האתר הינו לשימוש אישי ומוגן על פי חוקי זכויות היוצרים ואין להעתיק או להשתמש בהם בשימוש מסחרי אלא בשימוש ובהיקף המותר על פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

 3. כל התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ויכול להיות פער בין תמונת המוצר (לדוגמא גוון הצבעים של הפרחים, מידות וכו') למוצר בפועל.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של כל התכנים באתר, אם לא נאמר מפורשות אחרת, הינם של בעל האתר.

 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג את התכנים של האתר, אלא אם מדובר במטרות פרסום ראויות או שנתקבלה לכך הסכמת בעלת האתר בכתב טרם הפרסום.

הגבלת אחריות

 

 1. המשתמש מודע למגבלות הטכנולוגיות של רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

 

תניית דין ושיפוט

 

 1. מוסכם כי הדין החל על כל סכסוך הנובע משימוש באתר והגלישה בו הינו הדין החל במדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך כאמור, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב במדינת ישראל וזאת בהתאם לסמכויות השיפוט הקבועות בחוק.

 

תוקף תנאי השימוש ועדכונם

 

 1. מוסכם כי אם ייפסק על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי השימוש איננו אכיף, לא יהיה בפסיקה כאמור לגרוע מיתר תנאי התקנון.

 2. האתר רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש (התקנון), מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

 3. תנאי השימוש המעודכנים יפורסמו באתר והם יכנסו לתוקף מיד בעת פרסומם.


 

איסור על שימוש בלתי חוקי ו/או אסור

 

 1. כתנאי לשימוש באתר המשתמש מאשר כי הוא משתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות התקנון. השימוש ייעשה בכפוף לכל דין והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב בכניסתו לאתר כי הוא לא יפגע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר.

 2. כמו כן מוסכם כי כל שימוש פוגעני באתר או שימוש המפר תקנון זה, יחייב את המשתמש לפצות ולשפות את בעלי האתר בגין כל נזק, ישיר ועקיף שייגרמו להם, לרבות בגין כל הוצאה או תשלום שיהיה עליהם להוציא או לשלם כתוצאה מתביעה כנגד החברה בקשר לשימוש פוגעני באתר. 

 3. תנאי לרכישה באשראי באתר הינו כי הרוכש הינו בן 18 שנים ומעלה או שהרכישה מתבצעת בידיעה ובאישור של בגיר הרשאי לבצע את הרכישה על פי כל דין.


 

פטור מאחריות

 

 1. האתר עושה כל שביכולתו כדי לוודא כי המידע המפורט באתר יהיה מדויק ומעודכן, אך ייתכן שמידע המפורט באתר לא יהיה שלם או יכלול טעויות מסיבות שונות (טעות סופר, טעות טכנית או כל טעות אחרת). 

 2. המשתמש באתר מצהיר כי הוא מודע לכך ומסכים, כי החברה לא תישא באחריות לנזק אשר ייגרמו למשתמש עקב טעויות במידע כאמור. מדיניות המשלוחים, ביטולים ושינויים

 1. כל הזמנה של שירותים או מוצרים באמצעות האתר כפופה למדיניות הביטולים והשינויים המפורסמת באתר או בעת ביצוע הרכישה כאמור בתהליך ההזמנה ובהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 וכאמור בכל דין. 

 

ביטול עסקה

 

 1. המשתלה שומרת את הזכות לבטל כל הזמנה בהתאם לשיקול דעתה מכל סיבה שהיא. הלקוח מודע לכך שלמשתלה יש שיקול דעת מוחלט בביצוע ההזמנה בפועל ואם היא לא תבצע את ההזמנה היא תעדכן את הלקוח לא תהיה ללקוח כל טענה על כך שלא בוצעה ההזמנה/המשלוח. ביטול הזמנה משיקולי המשתלה לא מחייב בתשלום, וכל תשלום שבוצע עבור הזמנה שבוטלה על ידי המשתלה יוחזר ללקוח במלואו.
   

 2. ביצוע העיסקה כפוף לביצוע התשלום והוראות חברת האשראי (העיסקה תבוטל במקרה של אי כיבוד חיוב של עיסקת אשראי)

 3. ביטול מצד המזמין-  במידה והלקוח ביטל את העסקה לפני שטופלה ונשלחה, לא יחויב בדמי ביטול או טיפול.
   

 4. כל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר, תטופל הבקשה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). 
   

 5. הלקוח רשאי לבטל קנייתו בהודעה בכתב עד שבועיים מקבלת המוצר בפועל. אולם לא יוכל לטעון לביטול עיסקה של צמחים/פרחים שסופקו לו שכן הם בגדר טובין פסידים מעצם מהותם כזרי פרחים המתכלים בחלוף הזמן.
   

 6. דמי ביטול – במידה והמוצר הינו בר החזרה ( כאמור לא טובין פסידים כגון צמחים ו/או פרחים ו/או מוצר מתכלה או נובל) בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול יוחזר הסכום ששולם על ידי הצרכן בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ , לפי הנמוך מביניהם. 
   

 7. מובהר, למען הסר ספק, כי בכל מקרה של מוצר שהינו טובין פסידין (לדוגמא זר פרחים) שהוכן במיוחד עבור הלקוח הצרכן יחויב במלוא תשלום ההזמנה והמשלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה המוצר כבר הוכן עבורו ו/או כבר יצא מהמשתלה לחברת השילוח.

 

מדיניות המשלוחים של המשתלה של דני:

 

 1. למשתלה יש שיקול דעת בלעדי לביצוע המשלוח. מובהר כי במקרים שבהם לא ניתן לבצע את המשלוח הלקוח יקבל הודעה והלקוח יכול לאסוף את המוצרים שהזמין באיסוף עצמי מהמשתלה או לבטל את ההזמנה.
   

 2. בכל מקרה שיש פער בין ההזמנה לבין יכולת המשתלה לבצע את ההזמנה (לדוגמא מחסור במלאי של המוצר) המשתלה תיצור קשר טלפוני/מייל ויוסכם על מוצר חלופי או שההזמנה תבוטל.
   

 3. מדיניות המשלוחים של המשתלה מפורטת באתר ובכללה עלות המשלוחים בהתאם למיקום הגיאוגרפי של היישוב אליו מבוצע המשלוח.

 4. אספקת המשלוח עד לדלת מותנת בנגישות יעד המשלוח ובחניה בסמוך לבניין המיועד, במידה ויעד המשלוח לא מונגש ו/או לא ניתן למצוא חניה בסמוך לבניין, על מבצע המשלוח לציין זאת ולדאוג לאיסוף המשלוח מהרכב.
   

 5. הזמנות גדולות של מספר עציצים הדורש הובלה מיוחדת ו/או הזמנה של מוצרים במשקל כבד יחוייבו בתוספת תשלום טלפונית – מחיר המשלוח יבוצע בהסכמה עם הלקוח. במידה שאין הסכמה לתוספת התשלום למשלוח, תבוטל ההזמנה.
   

 6. במידה ואין חניה מסודרת בקרבת יעד המשלוח על מקבל/ת המשלוח לאסוף את המוצרים מהרכב. סעיף זה מהווה תנאי לביצוע הזמנת המשלוח.
   

 7. הדרכים ליצירת קשר עם האתר
   

 8. כמפורט בדף "צור קשר" באתר:

 9.  בטלפון  09-8999091 או במייל office@danimashtela.com

 10. כתובת אסירי ציון 41 הוד השרון
   

 11. עדכון האתר ועדכון תנאי השימוש

 12. האתר רשאי לבצע בכל עת שינויים במידע הנכלל באתר ללא כל הודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו כתוצאה מכך. 
   

 13. כל פרסום אודות השירותים באתר עלול להשתנות או להימחק בכל עת לפי שיקול הדעת הבלעדי של האתר ומפעיליו. 

 

מדיניות פרטיות אתר האינטרנט "המשתלה של דני" :

 

 1. אנו מתחייבים שלא למסור נתונים אישיים של המשתמש, לשום גורם חיצוני שהוא.

 2. האתר כן רשאי להשתמש בפרטים שמסר המשתמש במסגרת ביקורו באתר, לצורך הכללתם ברשימת דיוור אלקטרוני (להלן: "רשימת תפוצה")  וזאת כדי להציע הצעות שיווקיות, מתן קופונים וכו'. 
   

 3. בכל עת ניתן יהיה להסיר את פרטי המשתמש מהמאגר ומרשימת התפוצה על ידי השימוש בכפתור "הסר" מרשימת התפוצה והחברה תמחק את כל הפרטים של המשתמש באמצעות כלים אוטומטיים
   

 4. בכל מקרה שבו לא נמחקו הפרטים והמשתמש ממשיך לקבל הצעות שיווקיות מהאתר אנחנו מבקשים לעדכן אותנו על כך במייל ובטלפון ונפעל ככל יכולתנו לוודא את מחיקת פרטי המשתמש מהמאגר.
   

 5. המשתמש מסכים בזאת לפטור את האתר ובעלי האתר מאחריות בגין כל טעות טכנית או אחרת שכתוצאה ממנה לא נמחקו הפרטים בהתאם לבקשתו ומסכים בזאת שאם למרות בקשתו להסיר פרטיו הוא עדיין מקבל הצעות דיוור אלקטרוני הוא יעדכן שוב את מפעילי האתר בטלפון שמספרו מפורט בדף "צור קשר" ואנו נוודא הסרת פרטיו מהמאגר.
   

 6. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי האתר כן יעביר את הפרטים אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין ועם מתן כל צו שיפוטי המורה לאתר לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד לחוק, או שביצע באתר או באמצעותו שימוש פוגעני או בלתי חוקי.
   

 7. האתר רשאי לבצע ניתוח טכני או סטטיסטי וכן למסור מידע סטטיסטי או אחר ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית. 
   

 8. מוסכם כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ושמירה על איכות השירותים ותקינותם וכן לצורך קיום הוראות כל דין, או לצרכי החברה ובכלל זה שיווק, מתן שירות וסקרים.
   

 9. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותי האתר באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים טכנולוגיים דומים אשר חלקם נאסף באופן אוטומטי על ידי האתר ו/או על ידי הדפדפן שבו משתמש הגולש באתר. 
   

 10. האתר נוקט באמצעי זהירות המקובלים על-מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. 
   

 11. כל רכישה באמצעות העברה של מספר כרטיס אשראי נעשית באופן מוצפן בהתאם לתקן ובהתאם לדרישות חברות סליקת האשראי והאתר אינו אוסף מידע זה   - המידע מועבר ישירות לחברות האשראי וזאת באמצעות דפי הסליקה שלהם. 
   

 12. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלמרות שהאתר נוקט באמצעי ההגנה המקובלים, האתר יכול להיפרץ על ידי פעילות לא חוקית של פצחנים ("האקרים") והוא פוטר את החברה מכל נזק שיגרם לו כתוצאה מפעילות בלתי חוקית שתבוצע חלילה כנגד האתר או כנגד המשתמשים באתר על ידי אותם פצחנים או מי מטעמם.

bottom of page