top of page

בחרו כלי

יש לשים לב שמידת הכלי תואמת את מידת הצמח
 במידה ובאחד המוצרים לא מופיעה המידה באתר נשמח שתיידעו אותנו בטלפון 09-8999091 

כלים לעציצים
bottom of page